Jak ustawić realistyczne cele treningowe?

Siłowanie i fitness

Jak ustawić realistyczne cele treningowe?

Wprowadzenie

 • Dlaczego warto ustawić realistyczne cele treningowe?
 • Jakie korzyści płyną z osiągania celów treningowych?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy ustalaniu celów treningowych?

Czym są realistyczne cele treningowe?

 • Definicja realistycznych celów treningowych
 • Jakie są cechy realistycznych celów treningowych?
 • Jakie są czynniki wpływające na realizację realistycznych celów treningowych?

Krok po kroku – jak ustawić realistyczne cele treningowe?

 1. Określ swoje priorytety
 • Wybierz, co dla Ciebie jest najważniejsze w treningu
 • Zastanów się, jakie cele są dla Ciebie najbardziej wartościowe
 1. Określ swoje możliwości i ograniczenia
 • Zidentyfikuj swoje mocne strony i słabe punkty
 • Przyjrzyj się swoim zasobom czasowym, fizycznym i finansowym
 1. Zadaj sobie pytania SMART
 • Czy cele są Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i Terminowe?
 • Czy są one zgodne z Twoimi priorytetami i możliwościami?
 1. Podziel cele na krótkoterminowe i długoterminowe
 • Określ cele, które chcesz osiągnąć w ciągu najbliższych kilku tygodni/miesięcy
 • Określ cele, które chcesz osiągnąć w dłuższym okresie czasu – np. rok, dwa lata
 1. Wybierz metryki mierzalne
 • Określ konkretne wskaźniki, które pozwolą Ci ocenić postępy w osiąganiu celów treningowych
 • Możesz skorzystać z takich metryk jak np. czas, odległość, waga, siła
 1. Znajdź wsparcie i motywację
 • Szukaj osób, które podzielają Twoje cele treningowe i mogą Cię wspierać
 • Motywuj się poprzez śledzenie swoich postępów, obserwowanie rezultatów i nagradzanie siebie za osiągnięcia
 1. Utrzymuj elastyczność i monitoruj postępy
 • Bądź gotowy na dostosowanie celów treningowych w razie potrzeby
 • Regularnie sprawdzaj i oceniaj swoje postępy, aby wiedzieć, czy osiągasz swoje cele

Podsumowanie

 • Określenie realistycznych celów treningowych jest kluczowe dla skuteczności i satysfakcji z treningu
 • Przestrzeganie zasad SMART oraz uwzględnienie swoich priorytetów i możliwości pozwoli na osiągnięcie zamierzonych rezultatów
 • Regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie celów daje możliwość ciągłego rozwoju i motywacji w treningu.